Fra historieboka: NUG/TOF/Pre-o – Kjært barn har mange navn

O-idretten tok slagordet ”idrett for alle” på alvor. På 70-tallet hadde Instruksjonskomitéen en person dedikert til O-Tilbud til nye grupper. I 1973 ble dette utvidet til et utvalg for funksjonshemmede. Senere ble navnet endret til ”Utvalget for nye utøvergrupper”. Forsøk med ulike typer orientering for folk med ulike funksjonshemminger ble iverksatt. Disse erfaringene ble oppsummert i en brosjyre med tips til arrangører i 1978. Selv om de involverte var ivrige var ressursene små. I beretningen for 1979-1980 fortelles det at man har søkt om, og fått, 2500 kroner.

Pre-O

Les videre

Fjord-O Vest 2014 og NM Ultralangdistanse

Fjord-O Vest har mottoet frå bre til hav. Litt misvisande kanskje sidan vi ikkje startar ved breen og sluttar ved havet. Men alle elementa er i aller høgste grad med: Bre, Hav, Fjord, Fjell.  Innlagt i løp 3 i Førde er Norgesmeisterskapen i ultralangdistanse.  Første løpet finn stad i Kråkenesmarka i Førde onsdag 30. juli. Dagen etter blir det løp ved havet i Værlandet utanfor Askvoll. Så tar vi ein dag fri, og så kjem dag 3. Det er 2.august med innlagt NM Ultralangdistanse i Førde (Langeland Skisenter). Dei store kanonane med Olav Lundanes i spissen kjem, og  han og mange andre har alt meldt seg på til dei andre løpa også.

Vi avsluttar ved brekanten i Fjærland 3. august (Sogndal). Ved Bøyabreen, ein del av Jostedalsbreen.

Spektakulære løp – tru meg. Dette må de ikkje gå glipp av.

Fjellet, breen og elva

Fjellet, breen og elva

Sjå meir på nettsida vår. http://fjord-o.no/2014/?lang=no  Vi kjem også med jamnlege oppslag på Facebook. Ordinær påmeldingsfrist er 1. juli, men det er høve til å tenkje seg om, etterpåmeldingsfristen er 15. juli.

Fra historieboka: Ski-orientering – vekst og fall

Ski-o er en gren som har hatt en varierende oppslutning i NOF. På syttitallet var skepsisen stor, og aktiviteten minimal. O-idretten hadde problemer med jeger- og grunneierinteresser på sommerstid, og var redd for at skulle ble enda større på vinteren da hjorteviltet var mer sårbart. De som var skeptisk til orientering i OL, så at det var bedre plass, og lavere inngangskrav for å komme med på vinterprogrammet. Ski-orientering hadde reelle muligheter for å komme med, og kunne virke som en brekkstang for sommeridretten også. Dermed var det taktisk riktig å være skeptisk til ski-orientering. I tillegg var det mange som var skeptiske til å kanalisere midler til en ny gren, når det allerede var en trang økonomi.

Les videre

Fra historieboka: Organisering 3 – Nedbemanning

1999 startet dårlig. Tilskuddet fra NIF til kretssekretærordningen ble redusert med en halv million. 35 % av midlene fra Kirke- og Underrvisningsdepartementet gikk rett til lagene i stedet for via NIF. Lagene blir vinneren, kretsene taperen i NOFs fremtidige hverdag, kommenterer president Helge G. Simonsen til Veivalg nr 1 1999. Han var også enig i departementets ”belønning” av aktivitet framfor administrasjon. Idrettstinget 1999 vedtok at særforbundene skulle overta arbeidsgiveransvaret for de særkretsansatte fra 2000. Samtidig fikk NOF mindre midler på grunn av ny tilskuddsordning. Antall årsverk i særkretsene ble redusert fra 10 til 5. De som var ansatte fikk tilbudt stilling i NIF i minst 3 år. Styret foreslo igjen regionskonsulenter som skal dekke flere kretser. Dette ble avvist av kretsledermøtet. Avstandene ble for store. Mesteparten av tiden og midlene ville gå med til reising. Man ville også miste den lokale tilknytningen. Noen kretser betalte og beholdt sine egne fagkonsulenter.

Les videre

Fra historieboka: Organisering 2 – Byråkratisering

NIF styrer mer av midlene, heter det i beretningen for 1985-1986. I tillegg var det lite kursvirksomhet på lags og kretsplan. Det var også noe nedgang i deltagelsen i terminfestede løp. Alt dette svekket NOFs økonomi. Beretningen for 1987-1988 er like nedslående. Liten kursvirksomhet ga drastisk fall i salget, og dermed NOFs inntekter. Sponsorinntektene var dårlige. Løpsavgiften hadde økt, men gikk til kretssekretærordningen.

Les videre

Narum og Lucasen vant andre dag av O-land / Gjø-Vard 3-dagers

Håvard Lucasen gjentok seieren fra gårsdagen og vant H21 under andre dag av O-land på Gjøvik. Også i dag ble de to neste plassene besatt av Per Melander Often og Eirik Rustad.

I D21 tok Marte Narum, som ikke løp gårsdagens løp, seieren foran Ine Hovi og Marta Ulvensøen.

Foran siste løp leder Hovi og Lucasen i sammendraget. Vinner og andreplass i både D/H21 får et weekendopphold på Skeikampen for fire personer!