O-ting i helga

Denne helga samles forbundsstyret og delegater fra hele Norge til forbundsting på Gardermoen for å oppsummere de to siste år og legge planer for de neste. Hva som skal behandles og sakspapirer finnes her. Hvis forholdene ellers ligger til rette for det, vil inntrykk fra møtet bli delt her underveis.

49 stemmeberettigede er på plass. Det er representanter fra alle kretser, med unntak av Rogaland og Sogn og Fjordane. Bernt O Myrvold og Bente Landmark ble valgt til å være ordstyrere og mindre justeringer av sakslisten ble vedtatt. Behandling av årsberetningen for 2012-2013 var første sak og presidenten innledet ved en gjennomgang av de store linjene i det omfattende dokumentet.

Forbundets og særlig administrasjonens store innsats i forbindelse Rekrutteringsturnéen ble berømmet av Tromsrepresentanten Gunnar Kvaal og forsamlingen fulgte opp med applaus.

Regnskapene for 2012 og 2013 ble gjennomgått. Kontrollkomitéens leder Øivind Holt kommenterte til slutt at de er fornøyd med forbundsstyrets økonomistyring. Til tross for ulike utfordringer og forutsetninger i tingperioden, har man kommet ut med et totalt plussresultat på ca kr 150.000.

En av de sentrale sakene til behandling var Strategiplan 2014-2016. I sin innledning til debatten understreket presidenten at man for å nå de mål vi har for å bli flere og få høyere aktivitet, må gjøre prioriteringer av oppgavene vi skal gjøre og ikke bare «snu bunken» og gjøre det vi har gjort i årevis. Oppland o-krets har fremmet eget forslag for å tydliggjøre hvordan de mener forbundet bør arbeide for at skiorientering skal synliggjøres gjennom å bli OL-gren. Opplandsrepresentanten Hans Jørgen Kvåle presenterte dette forslaget for tinget og oppfordret til at Norge skal være en aktiv pådriver i IOFs arbeid mot å få til vinter-OL-deltagelse. Det ble en springende debatt, mest om man skal bruke ekstra ressurser på ski-o i planperioden, evt på bekostning av andre satsninger for å få økt aktivitet og deltagelse. Etterhvert gikk man tilbake til å diskuttere strategidokumentet og flyttet realitetsbehandlingen av Opplands forslag til neste sak.

Eirik Holth Johannessen, Buskerudrepresentant og leder av nyopprettede UNO, foreslo et tillegg til strategidokumentet som spesifiserer ungdomsfokus på satsningen. Dette forslaget fikk full oppslutning.

I forbindelse med strategibehandlingen hadde styret satt om noen konkrete spørsmål som de ønsket å få tingets tilbakemeldinger på.

1. Aksepterer Tinget at forbundet prioriterer økonomiske og menneskelige ressurser inn mot strategisk viktige områder? Stemningen var et klart ja.

2. Bør det ryddes plass i terminlisten til rene rekrutteringsløp for barn og ungdom og nye voksne? Det ble hevdet fra flere at den viktigste rekruttaktiviteten skjer på ukedager og lokalt. Det er i tillegg opp til kretsene å evt sette av helger til rekruttløp.

3. Hva skal være kretsenes rolle i det videre arbeid i Strategi2020?Det kom mange gode innspill om hva kretsene kan og bør gjøre, bl.a. kursing, tilgjengeliggjøring av kart og etablering av sosiale arenaer for de unge.

Etter en kaffepause fortsatte tinget med behandling av innkomne forslag. Forbundsstyret trakk etter et kort møte sitt forslag om resolusjon for strategiske valg for internasjonal orientering. Dette inneholdt bl.a. at man ikke ønsket å støtte IOFs arbeid mot OL-øvelse for sko-o. Oppland trakk deretter sitt «motforslag» og man vil nå se an hvilke krav som IOC kommer opp med og hva IOF bestemmer seg for å gjøre, før man avgjør hvordan Norge skal forholde seg til saken.

Forslaget fra Norge (som også er innarbeidet i en uttalelse fra de nordiske landene) om framtidig mesterskapsprogram ble lagt fram. Tinget fikk avklart noen formuleringer i dokumentet og støttet styrets forslag.

Som siste sak lørdag ble et forslag om lovendring behandlet. Styret foreslo at klubber gis mulighet til å komme med saksforslag til forbundstinget, uten å gå via kretsen. Det ble problematisert om det er behov for at forslag fra klubbene bør via kretsbehandling og om hvor lang frist man bør ha (i dag 10 uker). Det kom såpass mange ulike innspill at man endte opp med å overlate til redaksjonskomitéen å formulere et nytt forslag og realitetsbehandle saken søndag.

Til slutt i lørdagens møte presenterte styrmedlem Per Einar Pedersli forslag til hvordan man skal innføre sprintstafett som NM-øvelse. Diskusjonen om denne saken vil foregå uformelt i kveld og behandles på tingets andre dag søndag.

2 tanker om “O-ting i helga

  1. Det var morro å få live referat for oss som ikke er tilstede på tinget. Artig.
    Det er spennedende det som omtales som ‘ungdomsfokus på satsningen’. Kom det fram noe konkret i dette forslaget ?

  2. Ordlyden i forslaget som ble vedtatt tatt inn i Strategidokumentets pkt 3: «Arbeide for å få ungdom til å engasjere seg i organsasjonsarbeid og få utfordringer og samtidig legge til rette for sosiale aktiviteter for ungdom»

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.