O-tinget dag 2

Tinget fortsetter med behandling av saker søndag formiddag. Det er ventet at flere av sakene har stor interesse og at diskusjonene også blir livlige. NB! Oppdatert vedr vedtaket om NM sprintstafett!

Første sak var innføringen av sprintstafett i NM.

Harald Hovi, Skien og Telemark, var opptatt av totalbelastningen gjennom sesongen, spesielt for juniorløpere. Han oppfordret til fortsatt arbeid med å få til en terminliste med norgescupløp og NM i stedet for innføring av NM sprint nå. Både Torgeir Strand og Atle Dengerud var også opptatt av at man får et akseptabelt totalprogram.

Hans Jørgen Kvåle kom med erfaringer fra ski-o og innspill til hvordan man kan legge opp en slik sprintstafett. Wing skal arrangere årets NM sprint og ser representant Tor Gjermstad påpekte utfordringer mht gjennomføringen. Øivind Holt foreslo et nytt prøvearrangement i år, uten NM-status, slik at man kan få prøvet ut konseptet før man gir det NM-status.

Styrets Per Einar Pedersli oppsummerte med at det ikke vil bli ekstra helger med NM og norgescup selv om forslaget blir vedtatt.

Forslaget om innføring av NM sprint ble vedtatt mot 3 stemmer. (NB! Feil gjengitt her tidligere!)

Deretter ble styrets forslag om en sterk kobling mellom VM- og NM-program diskuttert. Flere innlegg konkluderte med at det er O-tinget som avgjør hvilke øvelser som skal ha NM-status og at det bør vurderes i hvert tilfelle og ikke være noe automatikk. Det var ingen votering om denne saken, men styret har fått klare føringer fra O-tinget

Redaksjonskomitéen presenterte ny tekst i lovendingen om forslagsrett fra klubber: «Foreløpig saksliste, inklusive alle innkomne forslag sendes o-kretser og idrettslag innen 8 uker før Forbundstinget.» Dette ble enstemmig vedtatt.

Neste punkt var Toppidrettsplanen. Dag Kaas innledet og startet med interessante tanker og erfaringer fra OL. Han påpekte at rekruttering, anlegg og elite henger sammen og at en sterk klubbsatsing (først og fremst mot stafetter) og sterke landslag ikke nødvendigvis drar i samme retning.

Atle Dengerud, Nord-Trøndelag, påpekte utfordringene med sesongplanen og totalbelastningen og kom med et innspill til pkt 2 i teksten i Toppidrettsplanen: «NM og uttagningsløp samles i 5-6 bolker». Dette ble vedtatt tatt inn.

Deretter ble Toppidrettsplanen vedtatt enstemmig.

Etter en kort kaffepause stod behandlingen av løpsavgift og tur-o-avgift på planen. Per Einar Pedersli innledet og fortalte om historikken og den økonomiske utviklingen. På Tinget i 2012 ble nåværende regler vedtatt. (Tur-o-avgiften ble fastsatt på kretsledermøtet 2012). KLM 2013 anbefalte styret å opprettholde avgiftsmodellen for å sikre inntekter for å ha det aktivitetsnivået man har lagt opp til videre. Avgiftene har generet 800.000 mer enn budsjettert.

Troms: Bjerkvik IL har foreslått overfor Troms o-krets en halvert løpavgift for kretsløp med mindre enn 100 deltagere. Finnmark: Foreslår 25% avgift. Buskerud: Støtter styrets forslag om å opprettholde dagens avgifter for å sikre økonomien videre.

Øivind Holt: Avgiftnivå knyttet til antall deltagere vil gi en mer komplisert modell. Bedre å heve terskelverdien fra 30 kr siden dette dreier seg om de enkle løpene vi ønsker flere av.

Sissel Ravnsborg og Jacob Hygen støtter dagens avgiftsnivå ut fra manglende hovedsponsor og ønsket en orientering om status for arbeidet med å få på plass ny hovedsponsor. Presidenten understreker at løpsavgifter og sponsorinntekter brukes på to ulike måter og man ønsker ikke å koble disse for tett. Det er ingen ny hovedsponsor klar nå. Generalsekretær supplerte med at det ofte er føringer på bruken av markedsinntekter.

Harald Hovi, Telemark, foreslo en økning av innslagspunkt fra 30 til 40 kr. Han mente at dette ikke ville få stor effekt på avgiftsinntektene totalt sett.

Torgeir Strand var bekymret for et vedtak av et benkeforslag som man ikke har fått vurdert virkningene av på forhånd. I Hordaland har man tilpasset seg gjeldende regler og regelendring vil både bety at man må legge om startkontingent og inntektene til forbundet vil bli redusert.

Det forelå tilsammen tre forslag til endringer som det ble votert over:

1. Telemark: Bunnfradrag økes fra 30 til 40 kr. Forslaget falt mot 5 stemmer.

2. Finnmark: Avgiftssats settes til 25 %. Forslaget falt mot 2(?) stemmer.

3. Troms: Avgift for løp over 100. Falt mot en stemme.

Forbundets forslag til å opprettholde dagens avgiftssytem ble derette vedtatt enstemmig.

Etter en utsjekkingspause, avsluttet Tinget med behandlingen av de siste sakene. Først ut var rammebudsjettet for de to neste årene. Presidenten orienterte om at det er ny fordelingsnøkkel for tilskudd til forbundet og at det er medlemmer i alderen 6-19 år som betyr mest. Rammebudsjettet som legges fram er basert på lavere markedsinntekter (bl.a. manglende hovedsponsor). Tiltak som bemanningsreduksjon, ny pensjonsordning og noe lavere budsjett for landslag er innført. Man har lagt inn et «rekrutteringsfond» (på 300.000 kr) for å kunne gjennomføre målrettede tiltak der det trengs.Etter en kort spørsmålsrunde ble rammebudsjettet enstemmig vedtatt.

Revisorfirma ble gjenvalgt etter at både visepresident Anne Kari Bakkland og kontrollkomitéens leder Øivind Holt hadde uttrykt tilfredshet med deres arbeid de siste årene.

Nest siste punkt på sakslisten var Norsk orienterings styre for perioden 2012-2014.
Valgkomitéens forslag til nytt forbundsstyre ble enstemmig vedtatt:
President Einar Tommelstad, (gjenvalg)
Vise-president Anne Kari Bakkland (gjenvalg)
Styremedlem ansv bredde/oppl. Kaisa Svergja (ny)
Styremedlem ansv toppidrett Dag Kaas (gjenvalg )
Styremedlem ansv teknisk Per Einar Pedersli (gjenvalg)
Styremedlem Sondre Sande Gullord (ny)
Varamedlem Bente Landmark (ny)
Varamedlem Ida Vår Kierulf Dirdal (ny)

Kontrollkomiteen:
Leder Øyvind Holt, Halden SK, (gjenvalg)
Nestleder Linda Verde (gjenvalg)
Medlem Anne Marit Færden, Kolbotn & Skimt OL (gjenvalg)
Varamedlem Elin Sjødin Drange, Askøy OL, (gjenvalg)
Varamedlem Gunnar Mosevold, Skien OK, (gjenvalg)

Valgkomiteen:
Leder: Svein S Jacobsen (Tyrving) (gjenvalg)
Nestleder: Mona Høiås Sæther (Freidig) Ny
Medlem: Bernt O Myrvold (Sarpsborg) (gjenvalg)
Varamedlem: Ragnhild Hald (Kristiansand) Ny
Varamedlem: Torgeir Strand (Fana) Ny

Siste sak var informasjon omkring internasjonale arrangement i Norge i årene framover. Per Einar Pedersli fortalte om de planlagte arrangementene i 2014 og 2015 og utfordret Tinget til å mene noe om hvordan man kan kombinere Strategi 2020 og arrangement av internasjonale mesterskap og verdenscup i de kommende årene. Astrid Waaler Kaas informerte om IOFs generelle forventninger til at store nasjoner som Norge tar ansvar for internasjonale løp og mesterskap med jevne mellomrom.  Det var en meningsutveksling rundt hvordan man skal forholde seg til å inkludere ski-o i Ungdoms-OL på Lillehammer.

Gjenvalgt president Einar Tommelstad takket utgående styremedlemmer Bente Landmark og Ida Vår Kierulf Dirdal og overrakte dem gaver som ble pakket ut og satt sammen til almen forlystelse. Bente og Ida kvitterte med å takke for fine år i styret.

Ordstyrer og president fikk overrakt blomster som takk for innsatsen.

UNO-representant Eirik Holth Johannessen oppfordret til slutt tingdelegatene til å finne unge kandidater i sine nærmiljø til å bidra inn i UNO’s arbeid.

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.