Snart klart for høstens positive inneaktiviteter!

Menyen er klar for både kompetansepåfyll og -utveksling i ulike fora og diskusjoner og evt vedtak rundt kursen videre for o-Norge. Arrangørseminar, rekrutteringsturne og kompetansehelg er viktige arenaer for å bli inspirert til å gjøre ting enda bedre. Selv om ikke listen med vedtaksaker på Kretsledermøtet 20.11. er kommet enda, er kretsene invitert til å forberede diskusjon rundt en del sentrale tema.

Selv om noen spørsmål/tema er knyttet direkte til o-kretsenes funksjon, er de fleste temaene relevante for både løpere og klubber. Derfor gjengis temaene her, med mulighet for den interesserte til enten å legge igjen en kommentar her eller adressere dette til sin egen krets. Ta deg noen minutter i høstmørket til å lese igjennom og gjøre deg opp en mening!

1. Utbre o-idretten til nye områder (hvite flekker)
Ta opp tråden fra fjorårets kretsledermøte. Hvordan går dette arbeidet? Hva er kretsenes viktigste rolle arbeid med hvite flekker? Kan noen kretser presentere suksesshistorier? Vi minner om at kretsene er bedt om å gi svar på spørsmål på dette temaet innen 1. oktober. (Se vedlegg)
2. Hva er kretsleddets viktigste oppgaver i arbeidet for å nå målene i strategi 2020?
Flere av de nye kretslederne har etterspurt hvordan de bør prioritere. Kan vi få til en god diskusjon om kretsenes rolle i samhandling med klubb og forbund? Har kretsene innspill til arbeidet fram mot tinget våren 2016?
3. Status måloppnåelse
Vi har ambisiøse mål for rekrutteringen. Skal vi nå 1% innen 2020 må vi bruke tiden godt. Er planene våre gode nok? Er det samsvar mellom planer og praksis? Presentasjon av et fungerende planarbeid fra en krets.
4. Rekrutthelg i terminlista
Hvordan kan vi skape gode rekruttarrangement med høy status og mange deltakere over hele landet? Rekruttenes O-dag på Østlandet har paradoksalt nok hatt dalende interesse de siste årene, til tross for sterkt fokus på rekruttering. Hvorfor? Bør vi sette av en dedikert helg til dette i terminlisten og arrangere kretsvise/regionsvise Rekrutteringsdager?
5. Har vi et godt nok apparat for å ivareta og videreutvikle de nye o-løperne?
Hva er kapasiteten vår for å ta imot de nye o-løperne som vi ønsker oss? Har vi nok ledere og trenere? Har vi mange nok med kompetanse på å lage enkle arrangement? Klarer vi å inkludere nye foreldre og ungdom i klubbarbeidet? Klarer vi å utvikle kompetanse til å utvikle talenter rundt i landet?
6. Hvordan fungerer samarbeidet med rettighetshavere og verneinteresser i dag? Er innholdet i avtalen om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere kjent? Følger o-Norge godt opp? Er det behov for å oppdatere avtalen? Eller følge opp på annet vis?

Legg igjen en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.