Sprek i Gjøvik utvides

Fjorårets suksess med «Stolpejakt» på Gjøvik utvides i år. Gjø-Vard OL har fått med seg OL Toten-Troll og Raufoss IL orientering, slik at det i år også blir tilbud i Østre- og Vestre Toten kommuner. Les mer i dagens utgave av Oppland Arbeiderblad. Du kan også lese det som ble skrev om Stolpejakten på Gjøvik i fjor: «Sprek i Gjøvik – Fantastisk oppslutning«.

For klubber som vurderer å starte opp med «Stolpejakt», vil det bli et «Stolpearrangement» lørdag 20. juni i forbindelse med O-land som arrangeres på Gjøvik i år. Dermed har potensielle nye «Stolpearrangører» mulighet til å få med seg tre o-løp 19. – 21. juni samtidig med at de tar en titt på opplegget rundt stolpejakten.

Sprek i Gjøvik – Fantastisk oppslutning

Kartutsnitt "Sprek i Gjøvik"

Kartutsnitt «Sprek i Gjøvik»

Sprek i Gjøvik er et fysisk lavterskeltilbud i regi av Gjø-Vard orienteringslag. Etter sommerferien ble det plassert ut 50 stolper i nordre bydel av Gjøvik og alle husstander i området fikk et gratis kart i postkassa. Stolpene besøkes og registreres ved hjelp av en app til mobiltelefon, registrering på nett eller ved innsending i posten. Til tross for at årets opplegg var tenkt som en «testpilot» har over 1000 personer i alle aldre registrert seg digitalt eller manuelt. Arrangøren har også tilbudt skolene i Gjøvik opplegget og over 1200 skolelever har benyttet seg av tilbudet. Det er lagt stor vekt på at «Sprek i Gjøvik» skal være et lavterskeltilbud og kunne benyttes av flest mulig. Som eksempel har en deltaker oppsøkt hele 37 av 50 stolper i elektrisk rullestol. Denne oppslutningen er bare helt fantastisk forteller Arnfinn Pedersen i Gjø-Vard. Les videre