Elite vs. bredde

Hjem Forum Åpent forum Elite vs. bredde

Dette emnet inneholder 6 svar, har 3 deltakere og ble sist oppdatert av  Tor Lahlum 2 år, 10 måneder siden.

 • Forfatter
  Innlegg
 • #4550

  Tor Lahlum
  Deltaker

  Det overrasker meg litt at den norske landslagstreneren er fornøyd med tre medaljer i EOC og med kun å bli 5. beste nasjon. Norge burde ha alle forutsetninger for å gjøre det bedre med stor bredde og god tilgang på kart og terreng. I tillegg forsto jeg av kommentarer på mitt forrige innlegg (hovedsakelig da på OPN), at det er ganske store pengeoverføringer fra vanlige orienteringsløp og turorientering til elitesatsingen, slik at talentene kan matches internasjonalt.

  Gode resultater på eliteplan fører til mediainteresse og rekruttering. Dette har vi sett i sykling, alpint og sjakk. Det er naturlig at man også innen o-sporten prøver å få til en positiv spiral med gode resultater, mediaoppmerksomhet, rekruttering, nye talenter og enda bedre resultater. Sterk kryssubsidiering fra breddeidretten til eliteidretten har imidlertid en risiko. Dersom slike overføringer tar bort motivasjon og penger fra utviklingen av o-sporten generelt, så kan rekrutteringen svikte og spiralen blir negativ.

  Jeg har ikke svaret, men forstår at diskusjonen er viktig. Det vanskelige spørsmålet er om man kan forbedre resultatene i EOC gjennom enda mer penger til eliten, eller om man skal skape mer rekruttering gjennom å lempe på avgiften til NOF, – eller om resultater internasjonalt ikke egentlig dreier seg om penger.

  Er det noen som har innsikt i dette og kan belyse hvordan det tenkes rundt elite vs. bredde i orienteringssporten?


 • #4565

  Lasse Arnesen
  Deltaker

  Dette er en spennende diskusjon, og jeg takker for at jeg blir utfordret til å delta. Debatten om sammenheng og ressursbruk mellom bredde- og eliteidrett er ikke ny, og det finnes sannsynligvis ikke noe endelig og konkret svar på hva som er optimal fordelingsnøkkel. Men de fleste vil nok være enig i at det er en viss sammenheng mellom bredde og elite; at man trenger bredde for å fremskaffe eliteutøvere, og at man trenger eliteutøvere for å fremskaffe bredden. Samtidig er vel alle klar over at for å kunne prestere på elitenivå må det tilføres uforholdsmessig store ressurser, sett i forhold til hva som skal til for å rekruttere noen flere o-løpere.

  Norges Orienteringsforbunds øverste demokratiske forum; Forbundstinget, har vedtatt en langtidsplan med tilhørende langtidsbudsjett. Det er dette vedtaket som ligger til grunn for styrets og administrasjonens arbeid. Tinget vedtok å videreføre dagens system med løpsavgift, og dette sammen med langtidsbudsjettet setter ønsket nivå på pengeoverføring fra bredde til elite.

  I Strategi 2020 står det at vi har som hovedmål at 1% av Norges befolkning skal være aktive medlemmer innen 2020. Det brukes store ressurser på klubbutvikling, kompetanseoverføring og breddeaktiviteter for å nå dette målet.

  Det finnes også opplistet en del andre punkter som skal kjennetegne orienteringssporten. Ett av disse punktene er:

  «Norsk Orientering har en sterk toppidrett som utvikler talent og sikrer Norges posisjon som en av verdens ledende orienteringsnasjoner».

  Med bakgrunn i tingvedtaket setter styret i samarbeid med generalsekretæren opp et detaljert budsjett som fordeler ressurser for størst mulig måloppnåelse både i topp og bredde. Dette detaljbudsjettet brytes for landslagssjefens del videre ned på prosjektnivå. Ut fra en gitt pengesum skal man prioritere ressursbruken opp mot sjansen til å samle medaljer.

  Sett i lys av underpunktet om at vi skal sikre posisjon som en av verdens ledende orienteringsnasjoner er det helt riktig observert og konkludert med at resultatene i EM ikke er tilfredsstillende. MEN:

  Med de ressurser landslagssjefen har til rådighet, ble det vedtatt at man i 2016 skulle ha VM i Strømstad som hovedmål. Både utøvernes fysiske formtopping og lagets teknisk/taktiske forberedelser til EM ble nedprioritert.
  Derfor har vi ikke reist bredt ut på EM-forberedende samlinger i relevant terreng. Når man da skal løpe EM i et kontinentalt terreng som nordmenn tradisjonelt har funnet utfordrende, må man være forberedt på svakere prestasjoner.

  Når man samtidig fikk skadeforfall fra de to individuelle medaljevinnerne fra fjorårets VM, ble målsettingen satt til 3 medaljer i EM. Vi vant 3 sølvmedaljer og har sånn sett klart målsettingen. Derfor kan landslagssjefen si seg fornøyd med at målsettingen i antall medaljer ble innfridd. Vi har også nærmet oss i sprint, så også der var det grunn til å være fornøyd. Spesialsatsing på sprint har definitivt brakt oss som lag nærmere verdenstoppen.

  Men landslagssjefen er også fullstendig klar over at vi på flere områder presterte under pari, særlig var det en lagmessig kollaps på mellomdistansen. Vi skuffet på damestafetten og disken på sprintstafetten er for dårlig av oss.

  Landslagets fokus er nå rettet mot VM i Strømstad. Det er og vil bli gjennomført treninger i relevant terreng, og den fysiske formen skal spisses til VM.

  Det er dermed duket for en kjempespennende uke i Strømstad i august. Målet er klinkende klart: 6 medaljer hvorav 3 gull.
  Så får vi se da, når vi gjør opp status ved hjemkomst 28. august.
  Og like spennende blir det igjen å se om måloppnåelsen vil lette arbeidet med å finne finansielle samarbeidspartnere.

  Lasse Arnesen
  Generalsekretær


  • #4566

   Tor Lahlum
   Deltaker

   Takk for utfyllende og godt svar! Det blir spennende med VM i Strømsrad både hva gjelder norske prestasjoner og hvor svenskene legger lista for et slik arrangement. Det er jo snart Norges tur.

   Men tilbake til bredde og målene der. 1% av Norges befolkning som aktive medlemmer i 2020. Det er altså 54501 aktive medlemmer. Hvor mange er det i dag? Jeg antar at det med aktive medlemmer menes antall klubbmedlemskap. Er det noen som vet hvor mange som deltart på tilgrensende aktivitet som turorientering uten å være klubbmedlemmer? Hva med stolpejakt? Skoleorientering?

   Jeg har førhørt meg litt rundt i jobbsammenheng og har oppdaget ganske mange i alderen 45 – 60 som er ganske nær å kunne delta på mer enn turorientering og stolpejakt, men jeg tror det må en liten offensiv til for å få dem med. Er det noen som har satset på å få igang denne gruppen? Det hadde vært interessant om man f.eks. hadde ett arrangenment i året for disse.

   Noen som kan fylle på med info her?


   • Dette svaret ble endret 2 år, 10 måneder siden av  Tor Lahlum.
 • #4594

  Aktive medlemmer telles (så vidt jeg vet) ved at:

  Medlemmet MÅ ha betalt klubbkontingent

  + At Medlemmet jevnlig er med på en av følgende:
  * O-Løp
  * O-trening
  * O-Dugnad (Løp e.l. annen dugnad for klubbens drift)
  * Er Tillitsvalgt
  * Går Tur-O

  Så man kan ha medlemmer i klubben som ikke regnes som aktive.

  Til info så sitter min egen klubb igjen med netto ca kr. 100,- pr. time i «dugnadsbetaling» for å arrangere o-løp, etter at løpsavgiften og andre utgifter er betalt – så det er minst like lukrativt som å telle varer, drive dugnad på allsang på grensen eller hva det skulle være.

  Da velger vi heller å arrangere o-løp som også gir et løpstilbud!


 • #4595

  Lasse Arnesen
  Deltaker

  I NOF er vi akkurat ferdige med finopptellingen i Idrettsregistreringen for 2015. Klubbene har hatt en utfordring med å gjøre seg kjent med den nye «samordnet rapportering», og vi har vært i kontakt med et stort antall klubber for å bistå med riktig rapportering. Det endelig tallet er 23.826, som er en nedgang på drøyt 300 fra i fjor (24.205).

  Vi kan ikke være sikre, men vi tror at noe av årsaken til nedgang (selv om den er liten), er rutiner for rapportering av medlemmer. Det er bl.a. en markant nedgang i aldersgruppen 0-5 år. Det er lite trolig at noen i det hele tatt i den aldersgruppen aktivt melder seg ut. Antakelig fins gryende o-løpere i den aldersgruppen som tidligere kom med som familiemedlem, men som i det nye systemet ikke er registrert som aktivt medlem. I tillegg er det mulig at man tidligere har registrert et for høyt tall, noe vi ikke kan hverken bekrefte eller avkrefte, kun anta.

  Så til et annet spennende poeng; tur-orientering. Selv om aktivitet fra bortimot all tur-orientering registreres i våre o-klubber (det finnes noen kommersielle tur-o-arrangører på enkelte turistdestinasjoner), krever ikke deltakelse i tur-o noe medlemskap i klubben. Dersom vi fikk inn alle disse, ville vi suse til himmels på medlemsoversikten.

  Det ble i 2015 solgt ca 35.000 tur-o-pakker, iberegnet både tradisjonelle tur-o-konvolutter tur-o-på-nett. Hvis vi antar at det per. kjøpte enhet i snitt er to personer som går turen sammen – er dette en potensiell medlemsmasse på 70.000. Noen er sikkert allerede medlem, fordi de både går tur-o og deltar aktivt som medlem i en klubb. Men det er trolig svært mange, (skal vi tippe over 60.000?) som gjerne burde vært klubbmedlem.

  Hensikten med et slikt medlemskap er både at vi kan få dem enda bedre forankret i sporten; altså få dem med på o-løp og tradisjonelle o-aktiviteter, økte inntekter via tilskudd fra de offentlige og ikke minst øke gjennomslagskraften på den politisk arena ved å være flere.

  Så her bør klubbene se sitt snitt og prøve å øke medlemskapet og aktivitetstallene ved å «angripe» tur-o-folket. De er nemlig like interessert i å finne frem til poster i naturen ved hjelp av kart og kompass, selv om de ikke vil bli tatt tiden på.

  Lasse Arnesen
  generalsekretær


  • #4596

   Tor Lahlum
   Deltaker

   Takk for veldig informativt svar! I slike tilfeller kan målstyring lett føre til tallakrobatikk og diskusjoner om definisjoner. Det er en svakhet med målstyring som man skjelden slipper unna. Styrken med målstyring er at den konkretiserer mål og utfordringer. Her er målet å doble aktive orienterere i Norge på fire år, og vi vet at utfordringen er å få flere til å melde seg inn i klubbene. Vi kan kort oppsummere at vi har følgende grupper aktive orienterere:
   – De som kun benytter gratistjenester som stolpejakt, prøveposter, skoleorientering og private opplegg som f.eks. Naturelaunch.no.
   – De som kjøper turorienteringspakker eller enkeltturer, men ikke er medlem i noen klubb
   – De som er medlem av klubb og er med på enkelte arrangementer, noe turorientering, noe stolpejakt etc, men som ikke engasjerer seg i klubben
   – De som er aktive i klubb og deltar på mange o-arrangemneter samtidig som de bidrar med å arrangerer klubbaktiviter
   – De som satser seriøst på å vinne o-løp og som prioriterer dette foran dugnadsinnsats i klubben

   For enkelhetsskyld kan vi kalle disse gruppene: Stolpejegere, Turorienterere, O-mosjonister, Ildsjeler og Eliteløpere. Til sammen er dette sikkert mellom 50 000 og 100 000 nåværende aktive. Dersom man også tar med de som er ex-stolpejegere, ex-turorienterere, osv, blir det riktig mange. Kan vi gange med 5 eller kanskje 10, kanskje mer?

   Hvis man ser disse gruppene som en stige, blir utfordringen å få flest mulig til å klatre stigen. Det må være lett å ta trinnene og omkostningene i tid og penger for å ta et trinn opp, må gi noe tilbake som gjør at det er verdt det.

   Skal man lykkes med 2020-målet, så må man jobbe med å forenkle prosessen fra å gå fra ett trinn til et annet, samt at man må jobbe med å tydeliggjøre verdien av å gå til neste trinn. Muligens bør man også se på kostnadene. Stolpejegerne investerer bare tid. Turorientererne brker kanskje 400 kroner i året. O-mosjonisten kanskje 2 – 3000 kroner. Ildsjelen legger ned mye tid og kanskje opptil 10 000 kroner. Eliteløperen kan kanskje legge ned fra 30 000 til mye, alt etter alder og satsing. Reise vil utgjøre en større andel jo mer aktiv man er.

   Personlig mener jeg at den gruppen med størst rekrutteringspotensial er O-mosjonisten. Her kan man rekruttere fra aktive turorienterere og mange ex-aktive. Det å få stolpejegere til å bli turorienterere er imidlertid også viktig. I og med at orientering i stor grad er en familieidrett og der alt publikum deltar, vil rekruttering av voksne dra med seg barn og unge.

   Så mer bevisst satsing på o-mosjonister er mitt råd.


Du må være innlogget for å svare på dette emnet.